Facebook

Auto folije

10 razloga, zašto da se opredelite za LLumar folije

 

 • CPFilms, ( proizvođač LLumar folija ), jedini na svetu raspolaže sa takvim proizvodnim kapacitetima, u kojima se u okviru matične kuće realizuju sve faze koje su neophodne za proizvodnju folija, čime se obezbeđuje najviši nivo kvaliteta - i kontrola istog, kao i najbrža dostupnost svim proizvodima.
   
 • CPFilms raspolaže sa najvećim proizvodnim pogonom na svetu (SAD), koji se prostire na teritoriji čija je površina veća od 70.000 m2, a u najvećem delu se proizvodnja odvija u potpuno hermetički regulisanim uslovima - ''clean-room'', uz posedovanje sertifikata ISO 9001 .
   
 • Jedina je firma za proizvodnju folija, a koja pored pogona u SAD-u, i u Evropi poseduje ogranke u kojima se odvija istraživački, razvojni i proizvodni proces. Fokusirajući svoje znanje i materijalne mogućnosti na razvoj isključivo jedne grupe proizvoda, uvek stvara i pruža najviši nivo kvaliteta, pri tome imajući u vidu zahteve regiona u Evropi.
   
 • Jedini je proizvođač, čije folije sadrže zaštitni sloj za filtriranje ultravioletnih zraka i za staklo kod automobila, a i za ravna stakla ( za razliku od drugih, naizgled sličnih proizvoda, koji samo preko sloja lepila filtriraju UV zrake).
   
 • Brojni testovi koje su izvršili neutralni stručnjaci, nedvosmisleno dokazuju, da je zaštitni sloj protiv ogrebotina kod naših folija delotvorniji i otporniji na oštećenja, u odnosu na proizvode bilo kojeg drugog proizvođača folija.
   
 • Kod folija opskrbljenih CDF lepilom, nije se dogodilo oštećenje ni nakon 20 godina intenzivne upotrebe.
   
 • Najširi izbor po meri i tipu. Nesmetano snabdevanje tržišta folijama za region Srednje - Istočne Evrope, obezbeđeno je iz najvećeg skladišta sa zalihama proizvoda - folija, a koje je locirano u Budimpešti.
   
 • U industriji folija, najpouzdaniji i najsveobuhvatniji uslovi garancije. Naši proizvodi raspolažu sa svim potrebnim i mogućim međunarodno priznatim kvalifikacijama u pogledu kvaliteta, a koje se odnose na najviši stepen tehnoloških dostignuća (ANSI, BS, DIN, EN, RAR ).
   
 • CPFilms raspolaže sa najsavremenijom tehničkom bazom, kao i stručno-savetodavnim timom za realizaciju. Tehnički prikazi, stručni web-sajtovi, praktična poduka, trening-seminari, omogućuju i obezbeđuju najviši nivo teoretskog i stručno-praktičnog znanja našeg osoblja na polju realizacije.

   

 • Prodavci i ekipa marketinga sa centralom u Srbiji, već od 2003. godine, kao vrsni stručnjaci u ovoj struci sa višegodišnjim iskustvom i ulogom lidera na tržištu, u svako doba Vam stoje na raspolaganju.